Knauf Eesti OÜ

Avaleht » Ettevõttest » Tootja - tarvikud » Knauf Eesti OÜ

Pildid / - KnaufFirma Knauf on pereettevõtte. Knauf-i perre kuuluvad töötajad, kliendid ja tarbijad. Knauf jõud pärineb maapõuest. Ökoloogia ja ökonoomia on seega nende jaoks lahutamatud ning selle järgi nad tegutsevad.

Knauf kujundab turgu. Homseid vajadusi arvestades tehakse tänaseid plaane. Olles turul juhtivad, kohustab see neid vastutama avalikkuse ja keskkonna eest. Oma toodete kõrge kvaliteediga luuakse ja soodustatakse inimeste heaolu.

Knauf on nii hea, kui seda on Knauf töötajad. Toetutakse kaastöötajate võimekusele ja loovusele. Tulevikku toetatakse oma kasumi arvelt.

Edukad ja rahulolevad kliendid on selle eelduseks. Knauf tehased on sisustatud moodsa tehnikaga. See on töötajasõbralik, ratsionaalne, ressursisäästlik ja keskkonnasõbralik.

Knauf toodab ehitussüsteeme. Need lihtsustavad plaanimist ja ehitamist, pakuvad terviklahendusi ning kindlat kvaliteeti.

Rekvisiidid

Knauf Eesti OÜ
Masina 20, 10144 Tallinn
Telefon: 651 8690
Faks: 651 8691
Internet: www.knauf.ee